Henkilötietojen suojaamista ja käsittelyä koskeva tietosuojalausunto